International Børnehave


En international Børnehave

See English version below

I Den Musikalske Børnehave fylder musik og musikalitet meget. Derudover har vi gennem årene udviklet os til også at have en international profil.

Vi har ud over børn fra danske familier også altid børn fra familier med anden etnisk herkomst. Det være sig fra andre lande i Europa, Kina, USA, Indien og Japan m.fl. Ofte er der tale om expat-familier, som er her gennem nogle år for at udføre en specifik opgave for virksomheder eller på en uddannelsesinstitution.

Vi værdsætter sproglig og kulturel mangfoldighed, og vi møder gerne i starten barnet og forældrene med engelsk tale. Når barnet er trygt og faldet godt til i børnehaven, bruger vi altid det danske sprog, og opfordrer forældrene til at tale med barnet på deres modersmål. Barnets danske sprog udvikles ofte hurtigt, når det er i et dansktalende miljø i børnehaven.

Det internationale perspektiv tænkes ind i vores dagligdag, hvorved vi skaber et internationalt miljø. Vi tager ikke udgangspunkt i en bestemt nation, men forsøger at imødekomme og respekterer de mange kulturers traditioner og værdier. Samtidig følger vi altid vore danske traditioner med fastelavn og højtiderne; påske, pinse og jul, ligesom vi holder bedsteforældredage, afslutning for kommende skolebørn, børne- olympiade i Slotsparken, går Luciaoptog og meget mere.

Vi arbejder kontinuerligt med det sproglige miljø via daglig sang og samling, og vi har sproggruppe, som arbejder med sprogstimuli om fredagen.

Børnene opnår kompetencer, som de uproblematisk kan have glæde af i skolen og videre frem, og det gælder bestemt også vores danske børn. De profiterer meget af den internationale profil, som, vi oplever, giver vores børn et lille forspring i forhold til at lette overgangen i mødet med andre nationaliteter.

An international kindergarten

Apart from our musical profile which has been a part of our DNA for many years, we also have developed an international profile over the years. Families from EU countries, China, USA, India and Japan and many more have been represented – they are often expat families with specific tasks to carry out for companies or educational institutions in Denmark.

We highly appreciate this linguistic and cultural diversity, and we initially speak English to the child and the parents if necessary. When the child has settled down and is comfortable in our kindergarten, we increase the use of Danish as the primary language and encourage the parents to continue talking with their child in their mother tongue(s).

To our experience the children often develop Danish language skills quickly, when they are in a Danish speaking environment in the kindergarten.

The international perspective is part of our everyday, where we try to create an international environment – not by taking point of departure in a specific country, but by embracing the different cultures’ traditions and values.

We maintain to respect and follow Danish traditions with “fastelavn” (Shrovetide) and holidays like Easter, Pentecost and Christmas, just like we have our very own traditions like grandparents’ days, farewell for the coming schoolchildren, kids’ olympics in the castle’s park, Lucia and many others.

We continuously work with the linguistic environment through daily singing and get-together, and we have 1-2 language groups working with language stimuli on Fridays.

The kids will acquire competences which they will enjoy in school and beyond, and this of course also very much concerns our Danish children. They too profit a lot from our international profile, where it is our experience that our kids are well equipped to meet other nationalities.

Feel free to contact us with any question: +45 81 24 83 64