Musik og kreativitet med børnene i centrum

Velkommen indenfor i vores lille børnehave i Aalborg Midtby, hvor 28 dejlige børn boltrer sig i vores hyggelige lokaler lige op ad Slotsparken / Welcome to our little kindergarten with 28 children. The kindergarten is situated in the city center next to Aalborg’s historical castle.

Her i det stemningsfulde, gule baghus skaber vi hver dag rum for, at leg og musik bliver hjørnesten i børnenes udvikling og læring.

Vi vil være et særligt sted for både børn og forældre. Et sted, hvor vi er fælles om at skabe de bedste rammer om børnenes hverdag.

Vi arbejder hver dag målrettet på at skabe et trygt, kreativt og musisk miljø, hvor alle trives og har plads til at udvikle sig. Musik giver børnene selvtillid og støtter deres udvikling og er derfor en vigtig del af vores aktiviteter. 

Den Musikalske Børnehave er en privat børnehave med en stor forældreindflydelse og -inddragelse. Børnehaven er for alle børn og har med tiden udviklet en stærk international profil.

Børnehavens målsætning:

DMBmaal

Læs om vores internationale profil / read about the kindergarten’s international profile

Åbent hus

Der er åbent hus med tilmelding, hver første mandag i måneden klokken 15.00-15.30 (med mindre dette er en helligdag).

Tilmelding på telefon: 81 24 83 64 eller på mail: denmusikalskebornehave@gmail.com.

Kontakt os
Vil du gerne se børnehaven eller høre mere, så kontakt os. Vi hører altid gerne fra dig!

Den Musikalske Børnehaves læreplaner
Den Musikalske Børnehave udarbejder i overensstemmelse med dagtilbudsloven pædagogiske læreplaner, som udgør rammen for børnehavens arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Lizzi_beskaaret

Sne_beskaaret